Ruimte geven aan je verlangen

Praktisch zelfonderzoek, ondersteund door Tibetaanse yoga, meditatie en mindfulness.

Elke avond bestaat uit een korte theoretische uitleg vanuit de Boeddhistische psychologie waarna we praktisch aan de slag gaan met jouw persoonlijke vraag. Yoga- en meditatieoefeningen maken een vast onderdeel uit van het programma en zijn een belangrijke ondersteuning in je onderzoek.

In deze cursus onderzoek je de volgende vragen: Wat is je verlangen? Waar belemmer jij jezelf om dat verlangen te realiseren? Wat ga je concreet doen om dat verlangen te verwezenlijken?

Helder inzicht in jezelf en in oude (belemmerende) patronen is nodig om tot nieuwe keuzes te komen. De cursus bestaat uit 5 lessen, er zijn verschillende startdata.

Facebook: Persoonlijke ontwikkeling, yoga en meditatie

Startdatum Dinsdag  5 maart 2019
 Duur 5 lessen
Data 5, 12, 19 en 26 maart
2 april 2019
Tijd 19.30-22.00 uur
Prijs naar netto maandinkomen;
minder dan € 1000,-:                 € 165,-
tussen € 1000,- en € 2000,-:  € 195,-
boven € 2000,-:                             € 230,–
Trainer/Info Hilde Habicht, 06 24512992
Aanmelden per mail: hilde@hphabicht.nl
Betalen NL62 INGB 0005 5751 43 t.n.v. H. Habicht ov.v. cursus ruimte maart 2019